Instytut Energetyki Oddzial Gdańsk

Lokalizacja

Mikołaja Reja 27
80-870 Gdańsk

+48 58 349 82 02

www.ien.gda.pl


Dane rejestrowe

KRS: 0000088963

REGON: 000020586

NIP: 525-00-08-761